Characters with Videos

All of the characters with videos can be found here.

ban1

bang1

bang1

bao3

bao4

bei4

bi3

bi3

bie2

bing1

bing4

cai4

can1

cha2

chang2

chang3

chang3

chong3

穿

chuan1

chuang2

da3

dan1

de/dei3

deng3

di4

dong3

duan3

fa1

fan4

fan4

fei4

gei3

guan3

gui4

gui4

guo2

guo3

hai2

he1

hua4

huan1

huan1

huan4

hui4

ji2

ji4

jia1

jian1

jin4

jing1

kao3

ke4

kong4

ku4

lai2

lao3

leng3

li2

li3

li3

li4

liang3

liang3

liao2

ling2

lü3

lü4

ma1

mai3

mai4

man4

mang2

mei3

min3

ming2

nan2

nao3

nian4

pian1

pian4

piao4

piao4

Qi2

qi3

qian2

qing1

qing3

qing3

rui4

sai4

sao3

sen1

shao1

shi1

shi4

shi4

shi4

shi4

shua1

shuai4

shui4

shuo1

si1

suan4

sui4

ta1

tang1

teng2

tiao4

wang3

wang4

wei1

wen4

wo3

wu3

wu4

xi1

xi3

xian3

线

xian4

xiang3

xiang4

xiang4

xiao4

xie3

xie4

xin1

xin4

xing2

xing4

xiu1

xue2

xue3

Ye4

yi4

ying3

you4

yu3

yu4

yu4

yuan2

yuan2

yuan3

yun4

zai4

zao3

zhao4

zheng3

zhi3

zhu4

zhu4

zou3

zui4

zuo3

zuo4