ke3

can; may (aux verb)

ke4

quarter (of an hour)

ke4

customer; visitor; guest (noun)

ke4

class; course; lesson (noun)

ke4

class; course; lesson (noun)

kong4

free time (noun)

kou3

mouth (noun)

ku1

to cry; to weep (verb)

ku4

pants (noun)

ku4

pants (noun)